Docela rozumný názor na nové vozy a její údržbu zde prezentuje jeden automechanik. Více se dočtete v článku:

auto.idnes.cz/udrzovat-auto-v-kondici-neni-levne-musite-mit-taky-stesti-na-servis-11z-/auto_ojetiny.aspx?c=A110823_180818_auto_ojetiny_fdv

Poviná výbava aneb co bych měl mít v autě.

1. náhradní elektrické pojistky, po jedné od každého užitého druhu
2.po jedné náhradní žárovce od každého druhu užívaného v zařízeních k vnějšímu osvětlení a ke světelné signalizaci a nářadí nutné k jejich výměně

        co s žárovkama(xenony,led apod.) ,které nejdou vyměnit?
        Na silnicích jezdí stále víc vozů, které mají xenonová světla. Výměnu tohoto typu světel laik nezvládne a lze ji provést jen v autoservisu.         Proto i v zákoně existuje výjimka. „Životnost těchto bez žárovkových světel je velmi dlouhá a jimi vybavená vozidla nemusí mít náhradní         žárovky.Netýká se to ale světel směrových,"
3. příruční zvedák (hever)    
4. klíč na matice (šrouby) kol vozidla
5. přenosný výstražný trojúhelník 
6. náhradní kolo .Tady je od 15.09.2009 změna: 
    Dle novely zákona stačí, pokud budete mít ve voze opravárenskou sadu pneumatik.Jedná se o malou sadu, která působí na případnou díru     v pneumatice tak, že se do ní nastříká pěna, která jej uzavře. Dále by se měl doplnit tlak malým kompresorem a zajet do pneuservisu.
    případě, že má automobil kontrolku úniku tlaku v pneumatikách a je vybaven pneumatikami s konstrukcí umožňující nouzové dojetí,     zákon rezervu nevyžaduje.Nebo kartu s číslem asistenční služby.
    Například u starších škodovek 100-136, kde je motor vzadu je třeba povolení, jelikož v přední části zavazadlového prostoru je rezerva     součástí deformační zóny.U novějších vozidel, včetně tolik rozšířených Favoritů a Felicií bude možné vozit místo rezervy sadu na opravu       pneumatik.
        K vozidlům značky Škoda vydal výrobce následující stanovisko ohledně nahrazení rezervy:
        "U vozidel Škoda řady 105 až 135 a starších z technického hlediska nesouhlasíme s vyjmutím náhradního kola a jeho nahrazením sadou         na opravu pneumatik." "U vozidel Škoda Favorit, Felicia, Fabia I (typ 6Y), Superb I (typ 3U) z technického hlediska nedoporučujeme         vyjmutí náhradního kola a jeho nahrazení sadou na opravu pneumatik." 
        "U vozidel Škoda Fabia II (typ 5J), Octavia I (typ 1U), Octavia II (typ 3T), Roomster a Yeti je možné vyjmout náhradní kolo za podmínk         jeho nahrazení originální sadou ŠKODA na opravu pneumatiky."

7. reflexní vesta platnost od 1.1.2011
8. lékárnička
    Do 31.12.2010 bude možno používat stávající lékárničky
    Od 01.01.2011 nutnost vozit novou lékarničku.


    co přibude? :
            Leták o postupu při zvládání dopravní nehody.Na slovensku již povinný vzor  

              www.extra-tuning.com/dokumenty/karta-prvni-pomoci.pdf
            Isotermická fólie
            Maska resuscitační 
    Naopak z povinných náležitostí zmizí špendlík, který je podle odborníků zbytečný. (Obvazy a náplasti jím není třeba spojovat, k jiným         účelům se nevyužívá). 
        Z vyhlášky vypadla také zmínka o tom, že obvazy musí být sterilní. Vyhláška také zavádí větší nůžky. (Ty dosavadní nemají pro potřeby         práce s obvazy a náplastmi využití, a pro případné rozstřihnutí bezpečnostního pásu a oděvu nejsou dostatečně velké a kvalitní. Proto         jsou     nově definovány tak, aby byly schopny rozstřihnout třeba pás. Půjde o nůžky se sklonem v antikorozní úpravě se zaoblenými         hroty o délce 15 centimetrů).


    Dnešní autolékárnička se dá pořídit kolem 100 – 150 Kč, nová autolékárnička by měla stát až 300 Kč


    Obsah autolékárničky povinný od 1. ledna 2011
        • Obvaz hotový s jedním polštářkem (šíře nejméně 8cm, savost nejméně 800g/cm2 ) 
        • Obvaz hotový s dvěma polštářky (šíře nejméně 8cm, savost nejméně 800g/cm2) 
        • Šátek trojcípý z (netkaného) textilu (délka stran nejméně 960 x 1360 x 960 mm) 
        • Náplast hladká cívka(velikost 2,5 cm x 5 m, minimální lepivost 7 N/25 mm) 
        • Náplast s polštářkem (velikost 8 cm x 4 cm, minimální lepivost 2,5 N/cm) 
        • Obinadlo škrtící pryžové (60x1250 mm

        • Maska resuscitační s výdechovou chlopní a filtrem schválená jako zdravotnický prostředek trvanlivost 5,5 rok
        • Rouška plastová (20 x 20 cm,tloušťka 0,05 mm) 
        • Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu 
        • Nůžky se sklonem v antikorozní úpravě se zaoblenými hroty - délka 15 cm 
        • Isotermická fólie o rozměrech nejméně 200 x 140 cm termofólie na přikrytí raněného,do které lze zraněného zabalit, aby neprochladl

        • Leták o postupu při zvládání dopravní nehody
        (množství kusů jednotlivých položek se liší podle velikosti lékárničky)

 nepovinná výbava:

- protokol o dopravní neohodě (více se dočtete dále v článku)
- Vlečné lano
- Měřič tlaku vzduchu v pneumatikách
- Kanystr s palivem
- Zásoba destilované vody
- hasící přístroj
    U hasicích přístrojů je potřebné provedení posouzení shody výrobku autorizovanou osobou. Hasicí přístroj se ve vozidle upevňuje do               úchytu pro umístění ve směru svislém nebo vodorovném tak, aby spolehlivě odolával zrychlení nejméně 6 g ve směru čelního nárazu     vozidla, a umísťuje se na dobře viditelném a snadno přístupném místě, přičemž jeden přístroj se instaluje v bezprostřední blízkosti řidiče     vozidla.

- a další (je toho opravdu hodně záleží na každém z vás)
Jaké doklady sebou?

Základním dokladem je občanský průkaz. Povinnost mít jej s sebou a při kontrole jej předložit zákon o silničním provozu nepřikazuje,ale povinost máte ho mít u sebe na vyžádání policisty
- řidičský průkaz,
- osvědčení o registraci vozidla „malý techničák“
- doklad prokazující pojištění odpovědnosti „povinné ručení“ 

Zimní výbava:
Dopravní značky „Zimní výbava“ a „Zimní výbava-konec“ jsou nové dopravní značky , které platí od 1. 7. 2008. Označují úseky pozemní komunikace, na kterých je povinnost mít vozidlo kategorie M a N vybaveno pro provoz za zimních povětrnostních podmínek z hlediska použitých pneumatik.Takže když nmáme zimní pneumatiky dál za tuto značku nesmíme.

    Co je to zimní pneumatika?
        Za zimní pneumatiku je považována pneumatika na jejíž bočnici je vyznačeno označení M+S nebo M.S nebo M/S nebo MS či terénní         pneumatiky.
    Hloubka vzorku hlavních dezénových drážek nebo zářezů pneumatiky musí být nejméně 4 mm

Je možné zimní pneumatiky nahradit sněhovými řetězy?
    Ano v případě, že vozovka je v celém úseku pozemní komunikace, označeným novou dopravní značkou, dostatečně pokryta sněhovou     nebo ledovou vrstvou


Kdy platí tato značka?
    Tato dopravní značka platí od 1. listopadu do 31. března. Pod značkou může být případně umístěna dodatková tabulka s uvedením odlišné     úpravy doby platnosti.

zdroj:
www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/Zimni+vybava.htm 


Kdy vzniká povinost ohlásit nehodu?
Od 1. ledna 2009 omezena oznamovací povinnost dopravních nehod.
Dopravní nehoda se musí neprodleně oznámit Policii ČR v následujících případech:
Pokud při nehodě dojde ke zranění (třeba i jen drobnému) nebo k usmrcení osoby.
Pokud při nehodě dojde na některém z vozidel včetně přepravovaných věcí ke škodě převyšující 100 000 Kč.
Pokud při nehodě dojde ke škodě (v jakékoli výši) na majetku třetí osoby dům,auto ( nesmí mít podíl na dopravní nehodě).
Pokud při nehodě dojde k poškození pozemní komunikace či ke zničení nebo poškození její součásti nebo příslušenství (např. dopravní značky, svodidel apod.).
Pokud při nehodě dojde k poškození obecně prospěšného zařízení (např. přejezdového zabezpečovacího zařízení) nebo životního prostředí (např. při úniku provozních kapalin z vozidla).
Pokud po nehodě nejsou účastníci nehody sami schopni (bez vynaložení nepřiměřeného úsilí) obnovit plynulost provozu.

Ve všech ostatních případech je oznámení dopravní nehody Policii ČR také možné, byť není povinné, a nepodléhá žádnému zpoplatnění ani žádné sankce. V situaci, kdy se účastníci nehody shodnou na zavinění nehody a spolupracují spolu v souladu se svými zákonnými povinnostmi, lze nicméně doporučit, aby dopravní nehoda byla vyřešena bez účasti Policie ČR. Základní povinností účastníků dopravní nehody však v takovém případě bude sepsat společný záznam o dopravní nehodě, nejlépe s využitím tzv. euroformuláře o dopravní nehodě.
který je ke stažení zde
www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/09FF5AEE-E24F-40DB-943B-2BF5908C714D/0/euroformular.pdf

zdroj:
www.novapravidla.cz/PRAVIDLA-SILNICNIHO-PROVOZU


protokol o dopravní nehodě:
S účinností od 1. ledna 2009

účastníci dopravní nehody jsou povinni v případech, kdy nevznikne povinnost oznámit nehodu policii, sepsat společný záznam o dopravní nehodě, který podepíší a neprodleně předají pojistiteli.
V současné době neexistuje žádný závazně platný právní předpis, který by nařizoval povinnost vozit předlohu záznamu o dopravní nehodě ve vozidle
který je ke stažení zde:

www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/09FF5AEE-E24F-40DB-943B-2BF5908C714D/0/euroformular.pdfzdroj:
www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/zaznam_nehody/

Na co si dát při vyplňování pozor:
- zajistit identifikační údaje všech účastníků a jejich vozidel, jména a bydliště jejich řidičů, jména a bydliště/sídla jejich vlastníků, údaje o pojištění (číslo zelené karty, číslo pojistné smlouvy, název pojistitele, platnosti zelené karty), 
- prokazatelně označit v záznamu viníka nehody,
- podepsat záznam účastníky nehody (poškozený, viník).

Nejčastější chyby:
- nepřesně zakreslená situace
- nepodepsané formuláře
- chybějící identifikační údaje.


návod na vyplnění:

auto.idnes.cz/povinna-vybava-pro-pripad-nehody-euroformular-a-nas-navod-jak-na-nej-11l-/automoto.asp?c=A100111_161047_automoto_fdv